แถบ1

 

แถบ2

 แถบ3


แถบ4 

 

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน